คณะผู้บริหาร

นายไพบูลย์ ฟักขำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร