ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ส.ค. 61 วันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์ โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
10 ส.ค. 61 วันน้อมรำลึกพระคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีและองค์อุปถัมภ์
ชุดขาว ลามูลนิธิ วัดโพธิ์ศรี
09 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมไหว้แม่